e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (twórca internetowych portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych takich jak: www.obpon.pl czy www.vademecumwiedzy.pl oraz aplikacji internetowych dla pracodawców www.e-sod.pl, www.ewidencjaulg.pl oraz www.e-zfron.pl) przedstawia serwis www.e-zfron.pl. Serwis przeznaczony jest dla zakładów pracy chronionej - zobowiązanych do tworzenia tzw. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, na mocy USTAWY Z 27 SIERPNIA 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (Dz. U. z 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz wydatkowania środków ZFRON zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z 19 GRUDNIA 2007 r. W SPRAWIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.).Serwis przeznaczony jest również dla firm, które utraciły status zakładu pracy chronionej, lecz w dalszym ciągu dysponują środkami ZFRON. Serwis promuje internetową aplikację wspomagającą zarządzanie Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej o nazwie e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Efektem naszego wysiłku jest internetowy serwis oraz zautomatyzowany system wspomagania rozliczeń środków ZFRON - aplikacja internetowa o nazwie e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiąca w docelowym zamierzeniu realizację kompleksowej obsługi naszych Klientów (pracodawców osób niepełnosprawnych prowadzących zakłady pracy chronionej) w zakresie tematyki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów rehabilitacji. W pracę przy serwisie oraz aplikacji zaangażowani są pracownicy naszej firmy - graficy i programiści, jak również konsultanci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę. W efekcie, na przestrzeni kilkunastu miesięcy wytężonych prac zespołu naszych pracowników powstało NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIE, dzięki któremu - mamy nadzieję - skończą się Państwa trudności z właściwą interpretacją skomplikowanych przepisów prawnych i niepewnością co do prawidłowości wydatkowanych środków na tle aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz ewidencją i zarządzaniem środkami ZFRON. Dzięki tej aplikacji zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej nie będzie stanowiło więcej problemu. Aplikacja m.in. w sposób intuicyjny podpowiada sposoby finansowania wydatków zgodnie z obowiązującym prawem, wspomaga zarządzanie środkami, tworzenie raportów, konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji. Posiada wiele przydatnych funkcji. Korzystając z aplikacji zyskacie Państwo większe przekonanie o prawidłowości ewidencji i wydatkowania środków ZFRON.


Funkcjonowanie firm posiadających status zakładu pracy chronionej z punktu widzenia księgowości jest dość zróżnicowaną i skomplikowaną tematyką. Tym co odróżnia ZPChr od zwykłych firm są dodatkowe obowiązki, jakie muszą one spełniać wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. m.in. prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Stopień skomplikowania zagadnień księgowych w zakładach pracy chronionej sprawia często wiele problemów - dlatego też korzystając z naszego serwisu oraz aplikacji otrzymacie Państwo kompleksową pomoc, zarówno w zakresie przejrzystego i łatwego zarządzania środkami funduszu, jak również opieki konsultacyjno - doradczej zapewnionej przez zespół wykwalifikowanych doradców współpracujących z naszą firmą.


Główne możliwości aplikacji

Struktura aplikacji i bezpieczeństwo
System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-ZFRON jest aplikacją internetową. Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika przechowywane są na serwerze naszej firmy. Komunikacja komputera klienta z serwerem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem, na podobnej zasadzie jak komunikacja ze stronami banków internetowych. Nie jest możliwe przechwycenie i rozkodowanie danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych użytkownika możliwy jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu jedynie po prawidłowej weryfikacji - podaniu nazwy użytkownika i hasła udostępnionego jedynie użytkownikowi aplikacji. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do loginu i hasła, powinien skontaktować się opiekunem swojej firmy w celu wygenerowania nowego hasła. W aplikacji jest możliwość sprawdzenia, kto i kiedy korzystał z aplikacji. Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji niezbędna jest przeglądarka obsługująca język JavaScript oraz standardy CSS2 i XHTML. Aby możliwe było łączenie się z serwerem aplikacji wymagamy przeglądarki obsługującej 256 bitowy system szyfrowania danych AES-256. Polecamy używanie przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome w najnowszych wersjach z zainstalowanym wszystkimi poprawkami udostępnionymi przez producentów. Dokumenty do wydruku w aplikacji generowane są w formacie pdf. Do ich odczytania i wydrukowania wymagany jest program Adobe Reader. Aktualną wersję można pobrać ze strony producenta: www.adobe.com.


Moduł e-Konsultant
Za pomocą modułu e-Konsultant klient otrzymuje konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z naszą firmą specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele zgodnie z obowiązującym prawem. Specjalnie zaprojektowany system, pozwala zadawać pytania dotyczące tematyki bezpośrednio z aplikacji e-ZFRON. Konsultanci, za Państwa zgodą, będą mieli dostęp do raportów wygenerowanych w programie i będą mogli udzielić odpowiedzi, uwzględniając sytuację w Waszym przedsiębiostwie. Zadane pytanie można oznaczyć jako zakończone, nie będzie ono wtedy widoczne dla konsultantów. Zaznaczenie opcji "Wyrażam zgodę na wgląd do moich danych finansowych wprowadzonych w aplikacji e-ZFRON przez konsultantów firmy Hyperware sp. j. w celu udzielenia dokładniejszej odpowiedzi" da konsultantom możliwość dostępu do raportów, które są dostępne dla Państwa w opcji Raporty. Korzystanie z aplikacji e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe jest w opcji rozszerzonej. Opcja rozszerzona zawiera dostęp do modułu e-konsultant, dzięki czemu użytkownik aplikacji zyskuje możliwość kompleksowej konsultacji i doradztwa specjalistów współpracujących z naszą firmą w zakresie dotyczącym tematyki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Wariant przewiduje dostęp do wszystkich funkcji systemu włącznie z modułem e-Konsultant, dzięki któremu użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania konkretnych informacji na temat wydatkowania środków ZFRON. Wykupując dostęp na 12 miesięcy klient uzyskuje możliwość pięciokrotnej konsultacji z doradcami ZFRON (istnieje możliwość odpłatnego zwiększenia limitu). Użytkownik otrzymuje odpowiedzi tylko na pytania z zakresu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON, IPR, wydatkowanie, ewidencjonowanie, księgowanie itp.). Mając na uwadze prywatność informacji zawartych w pytaniach i odpowiedziach moduł e-konsultant przewiduje wgląd zalogowanego użytkownika w pytania i odpowiedzi zadane wyłącznie przez niego. Użytkownik nie ma możliwości zapoznawania się z pytaniami i odpowiedziami innych użytkowników.


Aplikacja została przygotowana tak, aby w możliwie największym stopniu uprościć pracę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Funduszu ZFRON w przedsiębiorstwie i zapewnić pełny komfort ich zarządzaniem, ewidencją, kontrolowaniem stanu środków i ich wydatkowania. Automatyczne podpowiadanie możliwych dróg finansowania wydatków, bieżący podgląd na aktualne salda kont oraz limit pomocy de minimis do wykorzystania, wydruki PDF wszystkich raportów, automatyczne przesyłanie raportów dziennych na wskazany adres e-mail to tylko niektóre funkcje systemu znacznie ułatwiające pracę. Jako jedną z najnowszych, a zarazem najciekawszych opcji, które wprowadziliśmy do aplikacji jest możliwość skorzystania z modułu e-Konsultant, za pomocą którego można uzyskać konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z nami specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele. Wierzymy, że aplikacja przyczyni się w znacznym stopniu do optymalnego wykorzystania środków ZFRON.


Aplikacja e-ZFRON jest cały czas unowocześniana, nasi programiści są również otwarci na wszystkie sugestie użytkowników. Aktualnie opracowujemy specjalny moduł w aplikacji, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, odnośnie § 4a. mówiącego, iż: warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Funkcjonalność tego modułu będzie polegała na wykorzystaniu metody odwróconej licytacji, generującej wybór najtańszej oferty wg. założonych wcześniej przez użytkownika kryteriów wyboru optymalnej oferty wraz z wygenerowaniem raportu z przeprowadzonej inwestycji lub zakupu z wykorzystaniem środków ZFRON.


Udostępniamy również możliwość darmowego testowania naszej aplikacji, mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu i stanie się przydatnym narzędziem w przedsiębiorstwie. Szczegółowe informacje na temat naszych usług znajdziecie Państwo w pozostałych działach naszego serwisu. Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą.


Zespół OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz firmy HYPER WARE Sp.J.